Dagsplass JULETORGET (kr 1500) på Bergen Julemarked lørdag 14. desember 2019

INFORMACJE O IMPREZIE

Bergen Julemarked arrangeres på Festplassen i Bergen sentrum fra og med torsdag 28. november til og med søndag 22. desember 2019. Som en del av julemarkedet arrangeres Juletorget. På Juletorget kan private aktører, hjemmeprodusenter, lokale kunsthåndverkere og småskalaprodusenter kjøpe markedsplass på dagbasis. Markedsplassene er lokalisert i et felles, stort markedstelt, og hver plass består av 7,5m2 areal, to klappbord, en klappstol og strømuttak. Vi oppfordrer alle til å ta med god belysning (led) av produktene sine. Varene som selges på Juletorget skal ikke være kjøpt inn for videresalg men være i kategoriene nevnt under restriksjoner (se lengre nede på siden), og prisnivået skal være rimelig.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at plassene 1-12 på Juletorget i salkartet her på bestillingssiden ikke er representativ for faktisk plassering i markedsteltet. Det er kun for å vise hvor mange plasser som er ledig de forskjellige dagene.

Leieprisen for dagsplass varierer ut i fra hvilken dag det er, fra kr 250 til kr 1500.

Åpningstiden er fra kl 10 til kl 21 hver dag, med forbehold om endringer.
Torsdag 12. desember er det byNATT med nattåpent i hele sentrum - da stenger julemarkedet kl 24.
Søndag 22. desember stenger julemarkedet kl 18.
Det er obligatorisk for alle utstillere å holde åpent i hele åpningstiden.
Arrangør står fritt til å stenge markedet uten forvarsel hvis for eksempel værforholdene gjør det påkrevd.

Maks en bodplass per utstiller per dag.

julemarked
jul
christmas
marked
bergen
bergenjulemarked
kunsthåndverk
kunsthåndverksmarked

Restrykcje

Produktene som selges på JULETORGET, som er et eget område på Bergen Julemarked, skal bære tydelig preg av lokalt design, kunsthåndverk, egenproduksjon, småskala eller tilsvarende. Helst direkte fra hjemmeprodusent til sluttkunde. Produkter som selges av hovedutstillere (faste utstillere med egen bod) på Bergen Julemarked tillates ikke solgt på Juletorget. Salg av mat og drikke tillates ikke på Juletorget. Unntak er godkjente honningprodusenter og andre spesielle tilfeller hvor produsent kan fremvise gyldig dokumentasjon på matsikkerhet. Brannfarlige produkter tillates ikke solgt på Juletorget. Kommersielle aktører med produkter innkjøpt for videresalg henvises til å søke fast bodplass på julemarkedet. Dersom du er i tvil om produktene dine passer på Juletorget, ta kontakt med markedssjef Thomas Ottesen på e-post post@bergen-julemarked.no før du kjøper plass.
Aktører som bryter med disse restriksjonene risikerer å bli bortvist fra Juletorget ved oppmøte uten refusjon av leie.

Ograniczenia

Utstiller bærer alt ansvar for at egen virksomhet opptrer i tråd med norske lover.
Arrangør står fritt til å bortvise utstillere som ikke opptrer i tråd med gjeldende restriksjoner, regler og retningslinjer. Arrangør bærer intet økonomisk ansvar ovenfor utstiller eller 3. part i slike tilfeller. Ved brudd på regler og påfølgende bortvisning refunderes ikke innbetalt leie.