Dagsplass JULETORGET (kr 850) på Bergen Julemarked onsdag 5. desember 2018

Arrangementsinformasjon

Bergen Julemarked arrangeres på Festplassen i Bergen sentrum fra og med torsdag 29. november til og med lørdag 22. desember 2018. Som en del av julemarkedet arrangeres Juletorget. På Juletorget kan private aktører, hjemmeprodusenter, lokale kunsthåndverkere og småskalaprodusenter kjøpe markedsplass på dagbasis. Markedsplassene er lokalisert i et felles, stort markedstelt, og hver plass består av 9m2 areal, to klappbord, en klappstol og strømuttak. Varene som selges på Juletorget skal være i kategoriene nevnt under restriksjoner (se lengre nede på siden), og prisnivået skal fremstå som rimelig. Vi gjør oppmerksom på at Juletorget ikke vil være i oppvarmet telt, i motsetning til de mer påkostede arealene hvor hovedutstillerne står. Leieprisen for dagsplass varierer ut i fra hvilken dag det er, fra kr 250 til kr 1500.

Åpningstiden er fra kl 10 til kl 21 hver dag, med forbehold om endringer.
Det er obligatorisk for alle utstillere å holde åpent i hele åpningstiden.
Maks en bodplass per utstiller per dag.

julemarked
jul
christmas
marked
bergen
bergenjulemarked

Restriksjoner

Produktene som selges på JULETORGET, som er et eget område på Bergen Julemarked, skal bære tydelig preg av lokalt design, kunsthåndverk, egenproduksjon, småskala eller tilsvarende. Gjerne direkte fra hjemmeprodusent til sluttkunde. Produkter som selges av hovedutstillere (heltidsutstillere) på Bergen Julemarked tillates ikke solgt på Juletorget. Salg av mat og drikke tillates ikke på Juletorget. Brannfarlige produkter tillates ikke solgt på Juletorget. Kommersielle aktører henvises til å søke plass på hovedmarkedet. Dersom du er i tvil om produktene dine passer på Juletorget, ta kontakt med markedssjef Thomas Ottesen på telefon +47 90981414 eller e-post post@bergen-julemarked.no FØR du bestiller plass.
Aktører som bryter med disse restriksjonene risikerer å bli bortvist fra Juletorget uten refusjon av leie.

Ansvarsfraskrivelse

Utstiller bærer alt ansvar for at egen virksomhet opptrer i tråd med norske lover.
Arrangør står fritt til å bortvise utstillere som ikke opptrer i tråd med gjeldende restriksjoner, regler og retningslinjer. Arrangør bærer intet økonomisk ansvar ovenfor utstiller eller 3. part i slike tilfeller. Ved brudd på regler og påfølgende bortvisning refunderes ikke innbetalt leie.